дифузія

дифузія
диффузия - diffusion - Diffusion – 1) Перенесення речовини, зумовлене вирівнюванням його концентрації у спочатку неоднорідній системі. Д. - одна із стадій численних технологічних процесів (адсорбції, сушки, екстрагування, брикетування зі зв’язуючими та інш.). Д. має місце в газах, рідинах і твердих тілах. Механізм Д. в цих речовинах істотно різний. Д. що відбувається внаслідок теплового руху атомів, молекул, - молекулярна Д. Дифундувати можуть як частинки сторонніх речовин (домішок), нерівномірно розподілених у середовищі, так і частинки самої речовини середовища. У останньому випадку процес наз. самодифузією. Термодифузія - це Д. під дією ґрадієнта т-ри в об'ємі тіла, бародифузія - під дією ґрадієнта тиску або гравітац. поля. Перенесення заряджених частинок під дією зовнішнього електрич. поля - електродифузія. У середовищі що рухається, може виникати конвекційна Д., при вихровому русі газу або рідини - турбулентна Д. Вибіркове перенесення певних компонентів у пори речовини - інфільтраційна Д. Д. має особливе значення в шахтах, де вона сприяє рівномірному розподілу шкідливих газів в атмосфері гірн. виробок, попередженню їх небезпечних скупчень. Суттєве значення відіграє Д. в технологічних процесах при застосуванні реаґентів.
Молекулярна Д. - це зміна концентрації розчиненої речовини в результаті наявності в розчині ґрадієнта концентрацій; термодифузія і бародифузія – аналогічні процеси, зумовлені наявністю в розчині ґрадієнтів температур і тисків. Інтенсивність молекулярної Д. кількісно оцінюється швидкістю Д., яка дорівнює кількості речовини dm , що проходить за проміжок часу dτ крізь переріз S в умовах, коли різниця концентрацій речовини на відстані dx дорівнює dс (перший закон Фіка):
де Dм - коефіцієнт молекулярної дифузії.
Відповідно швидкості термо- і бародифузії оцінюються за рівняннями:
де Dт, Dб - коефіцієнти термо- і бародифузії; T - абсолютна температура розчину; р - тиск у розчині.
Інтенсивність потоку дифузії в розчині (Iд) в цілому залежить від фізико-хімічних властивостей розчинених речовин та розчинників і пропорційна ґрадієнтам концетрацій (grad с), температури (grad Т) і тиску (grad р): Iд=- Dм grad с - Dм grad Т + Dб grad р . Звичайно величина перших двох складових переважає над останньою, тому в природних умовах дифузійний потік прямує до зменшення концентрацій і температур. Процес багатовимірного руху солей у результаті молекулярної Д. передається рівнянням за другим законом Фіка:
де Δ - оператор Лапласа, який визначається як; x, y, z - відстані в напрямі осей координат. Аналогічно описуються процеси термо- і бародифузії, а також їх спільної дифузії.
2) Стихійне вирівнювання різниць хімічних потенціалів у багатокомпонентних системах, зумовлене спонтанним рухом молекул.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "дифузія" в других словарях:

  • дифузійний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • дифузійний — а, е. Прикм. до дифузія 1). || Признач. для процесів дифузії. •• Дифузі/йна ка/мера прилад для спостереження слідів іонізуючих частинок. Дифузі/йний апара/т апарат для добування методом дифузії з подрібненої сировини розчинних речовин; дифузор (у …   Український тлумачний словник

  • дифузії конвективної (фільтраційної) коефіцієнт — конвективной (фильтрационной) диффузии коэффициент convective (filtrative) diffusion coefficient *Koeffizient der konvektiven (Filtrations ) Diffusion (Filtrationsdiffusion) – кількість речовини, яка проходить у порах порід через переріз площею 1 …   Гірничий енциклопедичний словник

  • дифузіонізм — у, ч. Напрям в етнології, культурології, археології, що бере за основу соціального розвитку процеси запозичення та поширення культури …   Український тлумачний словник

  • дифузія — ї, ж. 1) Процес взаємного проникнення речовин за безпосереднього стикання або крізь порувату перегородку. •• Мо/вна дифу/зія проникнення слів однієї мови в іншу у прикордонних районах між двома державами, під час війни або за торгових та… …   Український тлумачний словник

  • дифузія — [диефу/з ійа] йі, ор. йеійу …   Орфоепічний словник української мови

  • дифузія — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • бурхлива дифузія — Syn: турбулентна дифузія …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • турбулентна дифузія — Syn: бурхлива дифузія …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • коефіцієнт дифузії — коэффициент диффузии diffusion coefficient *Diffusionskoeffizient – величина D, визначена першим законом Фіка, чисельно дорівнює кількості дифундованої речовини через одиницю площі за одиницю часу, коли на одиницю довжини припадає однакова зміна… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»